Mobirise Website Creator

SkillsTown:

waar ik werk

SkillsTown
Ik werk bij SkillsTown dit naast het feit dat ik er mede-eigenaar van ben. En met trots kan ik zeggen dat SkillsTown het grooste online opleidingsinstituut is voor bedrijven, overheid en onderwijs in Nederland. Ik lever daar graag mijn bijdragen aan. Nog nooit heb ik me zo dichtbij het stuurwiel gevoeld om echt tot onderwijsinnovatie te komen.

Het primaire aanbod van SkillsTown is omvolledige eigen corporate academy te kunnen inrichten met een opvallend groot aanbod aan online-leeroplossingen: 

Bij performance support wordt er een extra platform aangeboden onder de naam DirectKnow. Via dit platform krijgt men speciale minicursussen aangeboden: we spreken van essentials (duur gewoonlijk slechts een paar minuten).


Hiermee kan directe ondersteuning op de werkplek gegeven worden. Naast het bestaande aanbod kan men zonder enige programmeerkennis zelf essentials maken en die intergreren met specifieke kernmerken van de eigen organisatie.


Het gaat om professionele zelftests die zijn gevalideerd. De meeste tests zijn gevalideerd op een groep van meer dan 1000 personen! Het gaat bij deze zelftesten om typische softskills als time management, communicatiestijl, conflictmanagement en leiderschap.

Naast de e-learnings, de essentials en de scans bieden we een groot aantal webinars aan. Duur ca. 30 minuten. Ideaal om snel bepaalde kennis op te bouwen. Het aanbod is breed onder het motto voor ieder wat wils. 

De grootste uitdaging

Voor velen geldt dat leren gewoon niet leuk is. In mijn ogen zijn er maar 2 echte redenen dat men iets leert, namelijk:

1. het moet; je moet bijvoorbeeld Excel beheersen of je moet een bepaald diploma halen;

2. je studeert vanuit interesse.


Voor een organisatie of brancheorganisaties betekent dit altijd dat ze een beleid moeten hebben. Je moet bijvoorbeeld ieder jaar een aantal PE-punten halen. En bij punt 2 telt uiteraard de breedte van het aanbod. 

Bij iedere studie geldt dat volhouden de grootste uitdaging is. Dat was al bekend toen ik op de Open Universiteit startte en nu nog steeds.


70 - 20 - 10, waar gaat het om?
De uitdrukking 70-20-10 heeft betrekking op de wijze waarop we leren als we eenmaal de school verlaten hebben en ergens werken. Het is vooral Charles Jennings (zie foto) die het concept populair heeft gemaakt.
De uitdrukking geeft dan aan dat we 70% leren door wat we in de praktijk van het werken ervaren, 20% door het contact met een collega of een coach en slechts 10% door formeel leren, dat wil zeggen door het volgen van een cursus of een bepaalde training. Neem de getallen niet zo nauw.. het gaat om het idee. Zonder terughoudendheid kunnen we stellen dat het begrip een ware hype is geworden met alle nare eigenchappen van dien. Het wordt al snel als een soort wondermiddel gezien. En nog erger; sommigen menen dat formeel leren dus niet meer nodig is,

70 - 20 -10 en performance support
Bij SkillsTown gaat dan om de vertaling van de 70-20-10 filosofie in een afzonderlijk te gebruiken smartphone/tablet applicatie (DirectKnow met essentials). De belangrijkste waarde van het 70-20-10 model is dat dit model duidelijk maakt hoe belangrijk onze werkplek is.
In de uitwerking van deze applicatie speelden de volgende uitgangspunten een belangrijke rol.


Uitgangspunten bij DirectKnow voor performance support

De applicatie onderscheidt zich ten opzichte van e-learnings in die zin dat de organisatie zonder enige voorkennis met betrekking tot programmeren, zelf eenvoudig microcursussen (essentials) kan maken. En het belangrijkste kenmerk wellicht is dat de applicatie zich direct richt op ondersteuning. Daar waar e-learning in feite plaats en tijd onafhankelijk gebruikt wordt, wordt performance support - wij spreken graag van werkplekinformeren - plaats en tijd afhankelijk ingezet.

De applicatie moet zich primair onderscheiden door de eenvoud van het aanreiken van die ondersteuning: naar keuze een bundel bestaande uit een of meer korte (instructie)video’s, tekst, links, downloads, een gedeelte om direct in contact te kunnen treden met een deskundige binnen de organisatie (de zogenaamde expertfunctie) en interactieve pagina's. OMdat het altijd gaat over 'de essentie van iets' spreken we van essentials.


Er moet tevens de mogelijkheid zijn om een eenvoudige toets aan te bieden om te testen of de inhoud begrepen wordt;

Er moet controle mogelijk zijn op het gebruik van de essentials: wie heeft welke essentials gebruikt (en wanneer?).

Integratie met de organisatie moet mogelijkheid zijn door het zelf aangeven van downloads (bijv. interne procedures), links en de expertfunctie die per definitie een koppeling met een expert binnen de organisatie inhoudt.

Toepassingen

Omdat de inzetbaarheid van het 70-20-10-platform zo algemeen is, is het illustratief om verschillende toepassingen te noemen:
- een multinational gebruikt het platform voor managementondersteuning;
- een ziekenhuis gebruikt het platform o.a. voor zijn technische dienst om alle zaken die van belang zijn en plaatsafhankelijk zijn (wie moet er gebeld worden in geval van calamiteit bij…, waar ligt de sleutel van de achterdeur van complex A, hoe moet er gehandeld worden bij …, enz.);
- een GGZ-instelling focust het gebruik op alle onderwerpen die veiligheid betreffen;
- een zorginstelling voor ouderen gebruikt essentials ter ondersteuning van het omgaan van medicijnen;
- een provincie gebruikt het platform om alle dagelijkse zaken in kaart te brengen (hoe wordt nota geschreven, welke fasen kent de besluitvorming, bij wie moet ik zijn voor, enz.;
- het A&O-fonds Gemeenten hgebruikt het platform voor allerlei onderwerpen die ARBO betreffen.

We tonen tenslotte nog een video die het concept van DirectKnow aangeeft.

Het concept van DirectKnow met de essentials
Korte animatie.