Mobirise

Performance support
en werkplek-
informeren

Denken over performance support

SkillsTown biedt een uitermate eenvoudig platform voor performance support onder de naam DirectKnow aan. DirectKnow richt zich allereerst op ondersteuning op de werkplek en valt daarom ook onder de bekende 70-20-10-filosofie.

In het gebruik lijkt DirectKnow op Netflix om dat iedere microcursus die wordt aangeboden aan de hand van een thumbnail op het scherm wordt getoond. En al die thunbnails lijken op de manier die Netflix hanteert om films aan te geven. Ook bij DirectKnow kun je die thumbnails in een willekeurige richting scrollen. Eenvoud dient de mens. En zeker met een smartphone wil je een eenvoudige bediening.


Essentials
Klik je op een thumbnail dan start de betreffende microcursus, die door ons overigens consequent als essential wordt betiteld. We spreken van essentials omdat ze steeds over ‘de essentie van iets gaan”. Een essential kan worden opgebouwd uit een korte video, tekst, een mogelijkheid iemand uit de organisatie op te roepen, een toets, downloads en links. En zoals we straks zullen zien is de naam cursus in de aanduiding microcursus knap misleidend … De komt inderdaad treffend naar voren in het volgende gedeelte dat we als 'de verrassing' hebben aangeduid.

Kijken wat er gebeurt…verrassing!
Het leuke is dat als je iets nieuw introduceert, je in feite nooit exact kunt voorspellen hoe het gebruikt wordt. Natuurlijk, als bedrijf maken we ook zelf essentials. En omdat we goed voor de dag willen komen, starten de meeste van die essentials met een fraaie kort durende video (meestal zo’n 2 – 3 minuten) en daarna kunnen er dan nog teksten zijn, enz.
De professionele video’s komen goed over. Veel organisaties herkennen direct de kracht van essentials en maken vervolgens ook gebruik van fraaie instructievideo’s. Niets aan de hand dus en toch zou blijken dat we verrast zouden worden...

De verrassing

Bij het noemen van voorbeelden wordt snel duidelijk waar het om gaat:

- portofoon: hoe moet je de portofoon bedienen

- welke inspectierondes worden er gedaan en hoe moet dit gebeuren

- controle van de oproeppieper

- waar ligt de sleutel van complex… 

- wat te doen als lift 14 niet werkt

- waar ligt reserveonderdeel … voor …

- wat te doen als ….
Kortom, het gaat hier om uitermate praktische informatie die ‘in the moment of need’ van pas komt. We gebruiken de uitdrukking ‘in the moment of need’ omdat deze overeenkomt met een van de bekende mogelijkheden van e-learning-goeroe Bob Mosher (zie foto rechts). Maar pas op, het gaat hier absoluut niet om leren maar om informeren!


Met honderden van die essentials (het gaat bij deze organisatie inderdaad letterlijk om honderden van dit soort ‘praktische weetjes’) wordt het inderdaad duidelijk dat het hier niet om leren gaat maar om informeren. We spreken daarom graag van werkplekinformeren.


De conclusie is eenvoudig: juist als het gaat om de opslag van praktische informatie zie je hoe DirectKnow van nut is.

Het is aardig om hier de vergelijking met Sharepoint te maken. Wordt Sharepoint immers niet gepropageerd voor het vastleggen van ‘corporate informatie die geshared kan worden?. We kunnen vrij snel klaar zijn met dit onderwerp. Sharepoint is vooral een uitgebreid pakket en komt echt voort uit de bekende ‘Office-filosofie’.


De eenvoud van DirectKnow staat in duidelijk contrast met de opzet van Sharepoint en daarmee kiest DirectKnow zijn eigen domein. De kracht van DirectKnow is het werken met thumbnails die dagelijkse onderwerpen aangeven. En even nadenken leert dat nieuws ook door Nu.nl, Telegraaf.nl en CNN wordt opgediend met plaatjes. Voor lezers is dat kennelijk erg aantrekkelijk. Maar het feitelijke nieuws zit altijd ‘achter de plaatjes’.


Een van onze klanten had laatst een schitterende animatie gemaakt over een besluitvormingsproces. Laat ik allereerst onderstrepen dat ik de betreffende essential van grote kwaliteit vond; een zeer fraaie animatie en een professionele stem maken dat je hier al snel zegt … wat geweldig mooi! En dat is immers wat we willen… of toch niet?


Laat ik opmerken dat de betreffende essential aanmerkelijk in 'performance support-waarde' zou stijgen als bij iedere fase in het besluitvormingsproces een nummertje stond aan de hand waarvan we relevante informatie zouden kunnen opvragen. En natuurlijk moet het dan juist om praktische informatie gaan, informatie die niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld:

- staat van tevoren al aangegeven met wie ik tijdens fase ... contact moet hebben?

- hoe ga ik om met eventuele tegenstrijdige adviezen?

- casuïstiek

Op dat deze wijze zal in ieder geval blijken dat essentialsbij de dagelijkse werkprocessen een geweldige meerwaarde vopleveren en dat is precies het doel. Gezien het voorafgaande zou je kunnen zeggen dat DirectKnow dus in feite niet voor leren gebruikt moet worden. Maar die conclusie is ook niet waar. Sterker nog, de hedendaagse trend is juist om leerstof in steeds kortere brokken aan te reiken en daar leent DirectKnow zich ook uitstekend voor. Met een van onze medewerkers heb ik voortdurend een discussie over de definitie van leren. De kern bij die discussie is of informeren ook leren is. In prachtige vraag die ik graag aan het einde van deze overpeinzing aan de lezer achterlaat.

Een vraag om over na te denken

Wat is het verschil tussen informeren en leren. En zo u het antwoord duidelijk kunt aangeven, wanneer gaat informeren in leren over?