Site Makergroeps-
cursussen

Alleen of met anderen, dat is de kern van  het onderzoek rond het begrip collaborative learning.
Inmiddels zijn talloze artikelen over het begrip verschenen. In Nederland is het vooral de familie Kirschner die die het begrip stevig op de kaart heeft gezet. Om het geheel nog wat ingewikkelder te maken is naast het begrip collaborative leaening ook het begrip cooperative learning ontstaan. 

Foto links: Prof. Paul Kirschner en Prof. Jan Rotmans bij mijn afscheidsreceptie op de Universiteit Maastricht

Maar als de vraag gesteld wordt of collaborative dan wel cooperative learning effectiever is dan een andere vorm wordt merkwaardig genoeg voorbij gegaan aan een erg belangrijk gegeven: misschien is het onderwerp wel alleen maar relevant als het de groep als groep aangaat. Als dat laatste het geval is, is de vraag over het verschil tussen collaborative en individueel leren in feite zinloos: het gaat nu immers per definitie om de groep!

We geven een voorbeeld. Als we een cursus maken hoe je moet samenwerken, is de insteek kennelijk dat je kennis en vaardigheden kunt overbrengen over hoe je moet samenwerken. Met andere woorden er is nog steeds de achterliggende overtuiging dat het doel is dat JIJ uiteindelijk over die kennis en vaardigheden moet beschikken. Maar als we nu eens stellen dat we als groep beter willen samenwerken… Dan kan het per definitie nooit om een individuele cursus gaan, nee ‘de lerende’ is nu per definitie de persoon als deelnemer van de groep. 


Een eerste voorbeeld: integriteit

Wie eenmaal begrijpt dat er onderwerpen zijn die per definitie alleen als groep in plaats van individueel gedaan kunnen worden, herkent ook snel de onderwerpen waar het om gaat.

Het idee van een groepscursus ontstond bij ons naar aanleiding van het feit dat een bepaalde cursus die we voor de gemeente hadden ontwikkeld bij een van de gemeenten steeds in blended vorm kortom in een groep werd gegeven. Het ging om de cursus Integriteit.

En inderdaad, enig nadenken maakt duidelijk dat integriteit een onderwerp is dat alleen als groep betekenis heeft en dus als groep beleefd moet worden.

De bekende oud-minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales merkte eens op dat ‘een beetje integer niet bestaat’. Toch zijn er bijvoorbeeld duidelijke verschillen in de beleving van integriteit tussen overheid en bedrijfsleven. Daar waarbij de overheid het werken met relatiegeschenken op voorhand al een gevoelig onderwerp is, is dat in het bedrijfsleven een belangrijk gegeven bij het onderhouden van klantcontacten. Natuurlijk, er zijn grenzen zullen we horen, maar toch…

Om te beseffen hoe integriteit in een groep leeft en dus ook volgens die groepsbeleving nageleefd moet worden, kan alleen een groepscursus gebruikt worden.

Mijn definitie van een groepscursus
Een groepscursus zou men kunnen definiëren als een cursus die een groep wordt aangeboden om te leren en te ervaren wat belangrijk is voor die groep als geheel en waarbij de groepsbeleving tot uiting komt door gezamenlijke discussie over het onderwerp.
In het voorafgaande werd als voorbeeld het onderwerp integriteit genoemd en we illustreerden dat de beleving van integriteit bijvoorbeeld anders is bij de overheid dan bij het bedrijfsleven. 

Voorbeelden van groepscursussen

Er zijn meer voorbeelden te noemen van onderwerpen die het beste als groepscursus kunnen worden angeboden. SkillsTown biedt nu verschillende groepscursussen aan en ook de vormgeving van deze cursussen is aanmerkelijk verschillend van de overige cursussen.

Hier een aantal voorbeelden:


integriteit

We hebben deze cursus al besproken. Er zijn 2 versies: een voor de overheid en een voor profit-instellingen.

cultuur

Cultuur is een onderwerp dat per definitie de totale organisatie aangaat. Een erg boeiend onderwerp

samenwerken

De officiële titel is "samen werken en samenwerken'. Iedereen moet zich realiseren dat hij/zij lid van een team is.

nu en straks

Bij duurzaamheid gaat het om 3 onderwerpen: 1. employability, 2: vitaliteit en 3: de balans werk - privé

veiligheid

Veiligheid en ARBO, dat is de officiële naam. Het gaat hierbij vooral om een bewustwordingsproces.