Mobirise

Corporate
PE-punten

Branchevereniging en PE-punten
We starten met een voorbeeld. Op de site van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, afgekort tot NBA, lezen we ‘Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden’.

Maar waarom zouden PE-punten alleen voor brancheverenigingen van belang zijn en niet voor organisaties? Dat is natuurlijk een erg interessante vraag!


Nu we er toch over nadenken... 

Maar wat te zeggen van een willekeurige organisatie? Bijvoorbeeld een commercieel bedrijf als … of een overheidsinstelling als de Gemeente … (we hebben de namen maar weggelaten)? Al die grotere organisaties worstelen met het probleem dat ze enerzijds ontplooiingsmogelijkheden willen bieden door het aanbieden van een corporate academy en anderzijds moeite hebben om een beleid rond het gebruik van zo’n academie te formuleren. Zou het invoeren van PE-punten hier niet een geweldige basis voor een gezond beleid kunnen inhouden? Natuurlijk!

Vrijwel alle onderzoekers wijzen op het feit dat er altijd een grote groep is die leren nu eenmaal niet leuk vindt en die dus geen gebruik maakt van zo’n corporate academy. Ook worden we geconfronteerd met stellingnames als zouden de bonden iedere verplichting tegenhouden. En natuurlijk kunnen we stellen dat het behalen van PE-punten niet verplicht is, maar dat er wel naar gekeken wordt als je verder carrière wilt maken. Maar het zal niet verbazen dat er commerciële organisaties zijn waar er wel een bepaalde verplichting wordt ingevoerd.

Vraag, zouden al die docenten, huisartsen, registercontrollers , tolken en vertalers ook zonder de verplichting om PE-punten te halen, wel af en toe iets willen leren? Nee natuurlijk en dus wordt die verplichting via de branchevereniging afgedwongen. Vervolgens dringt zich de vraag op of grote organisaties er niet verstandig aan zouden doen om een eigen beleid te maken rond de eigen PE-punten. Omdat de PE-punten nu betrekking hebben op de organisatie zelf, spreken we hier van corporate PE-punten. De invoering van een corperate academy zou eigenlijk hand-in-hand moeten gaan met de invoeren van corporate PE-punten.

PE-punten als basis voor een beleid
Corporate PE-punten maken in ieder geval duidelijk dat een organisatie een beleid heeft
Bij SkillsTown horen we bijvoorbeeld vanuit het veld opmerkingen als ‘wat moeten we doen, de één wil iets met een taal doen en de ander wil zich verbeteren op gebied van Excel… Hoe formuleer je dan een beleid?’
Antwoord: met PE-punten. Stel als organisatie dat je verwacht van medewerkers dat ze zich ook verder willen ontplooien. 

PE-punten en beleid

In het bovenstaande hebben we in feite al geattendeerd op het grote voordeel van corporate PE-punten: het maakt duidelijk dat de organisatie een duidelijk beleid heeft op dit gebied. Sterker nog, met het instrument PE-punten zijn duidelijke doelen te bereiken.


Laten we allereerst duidelijk stellen dat er niets op tegen is dat iemand tegen de vakantieperiode zin heeft om een korte cursus Spaans te doen. Maar we kunnen het volgen van een korte cursus Spaans wel een ander gewicht meegeven dan een lange cursus Spaans, of nog duidelijker, een cursus Business English. En we zouden ook bepaalde curricula kunnen benoemen. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden met onderdelen als: hoe geef ik feedback, hoe kan ik proberen het ziekteverzuim terug te dringen, timemanagement, communicatiestijl en conflicthantering. Zo’n intern curriculum zal behoorlijk wat PE-punten opleveren waarmee ook duidelijk zijn dat iedere organisatie accenten kan leggen op het volgen van gewenste cursussen/curricula.


We komen nog even terug op de stellingname van sommige organisaties (merkwaardig genoeg veel overheidsorganisaties) dat het afdwingen om cursussen te volgen tot grote problemen leidt. Het idee is dan eenvoudig: nee, het is geen verplichting maar bij onze organisatie geldt wel dat als je verder wilt komen, je in ieder geval toont aan de hand van PE-punten dat je aan je eigen ontplooiing werkt. 

Een aantal cursussen zijn vrij eenvoudig in een paar uur te doen. Een organisatie kan bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde cursussen ook in de tijd van de baas gedaan kunnen worden, als dat ook werkelijk uitkomt. Neem een cursus als Lean. Typisch een cursus die door veel organisaties als belangrijk zal worden gezien. Geef die cursus bijvoorbeeld 3 PE-punten (als je het certificaat behaald krijg je dus 3 PE-punten). Voor eenvoudige cursussen als bijvoorbeeld Spaans voor beginners krijg je 1 PE-punt. Een bedrijf kan zelf aangeven hoeveel punten een cursus waard is. Een bepaald curriculum kan wel 20 PE-punten waard zijn. Het is maar om een idee te krijgen.
Ter afsluiting nog een video-impressie over PE