https://mobirise.com/

Een MBA in 1 dag en
een MBA in 1 jaar?

MBA in 1 dag
Een van de teksten die ik hier gebruik, is overgenomen uit het boek ‘Het einde van leren’ waar ik medeauteur van ben. Het onderwerp concentreert zich op een opvallend concept: ‘MBA in 1 dag’. Vanuit dat concept start ik een onderwijskundige verkenning met - in ieder geval voor mij – enkele opvallende conclusies.

MBA in 1 jaar
Die conclusies worden extra interessant in de wetenschap ik persoonlijk sterk betrokken ben bij de executive MBA van Lemniscaat (ondergebracht bij NOVI)
Die MBA (zie ook tab 'MBA in 1 jaar') is volledig opgezet met e-learnings van SkillsTown en heeft een studieduur van 1 jaar (60 ECTS-punten). Dat maakt onze verkenning uiteraard nog boeiender. Hebben beide MBA's iets met elkaar te maken? Hoe kan dat nu... 1 dag... 1 jaar? Wat is er aan de hand met de onderwijs- en didactische concepten?

MBA in 1 dag
Ben Tiggelaar is een gezegend man. Met zijn concept ‘MBA in 1 dag’ scoort hij geweldig. Op de site www.mbaineendag.nl zien we dat Tiggelaar in staat is om 8 meter boeken in 8 uur uit te leggen. Tiggelaar is in die zin een uniek soort conversie-programma.
Een beetje MBA kost zo’n 15.000 - 25.000 euro. Deze dag kost nog geen 1000 euro…’
Iedereen voelt aan dat er iets vreemds aan de hand is.
Tiggelaar stelt bovendien dat niet alleen de belangrijkste kennis wordt overgedragen maar dat er ook nog voldoende ruimte is voor praktische tips. 

Denken over MBA in 1 dag

Laten we, voordat we die vraag beantwoorden, proberen dezelfde formule voor twee andere studies  toe te passen. Wat denkt u bijvoorbeeld van:


Huisarts in 1 dag: 8 meter boeken over geneeskunde wordt in 8 uur uitgelegd. En om het dan nog extra aantrekkelijk te maken: een beetje geneeskundestudie duurt al snel 7 jaar en kost vele duizenden euro’s. Deze dag is zeker niet minder leerzaam en kost slechts 995,-.


Of deze:


Wiskundige in 1 dag: 8 meter boeken over wiskunde wordt in 8 uur uitgelegd. En om het nog extra aantrekkelijk te maken: een beetje wiskundestudie duurt al snel 5 jaar en kost vele duizenden euro’s. Deze dag is zeker niet minder leerzaam en kost slechts 995,-.


Het antwoord is nee, en wie recensies leest, weet dat deze dag als zeer goed wordt ervaren. Met een enorm gevoel voor decorum krijgen de toehoorders na afloop van die dag zelfs nog hun MBA-diploma. Nu kun je tenminste echt laten zien dat je in het bezit bent van dat felbegeerde papiertje. Dat laatste is echt flauwekul natuurlijk, maar het streelt ieders ego…

Het heeft in ieder geval niets te maken met een geaccrediteerd MBA-diploma.

Waarom kan dat concept wel bij een MBA en niet bij bijvoorbeeld geneeskunde?

De echte vraag waar het om gaat is dus: Waarom is het bij management mogelijk om in één dag te brengen wat kennelijk in acht meter boeken staat?

En de tweede vraag die we daar onmiddellijk aan koppelen is: waarom komen de voorbeelden “Huisarts in 1 dag” en “Wiskundige in 1 dag” ronduit als belachelijk over?


Laten de de kenmerken van geneeskunde en wiskunde eens beter bestuderen. Dan wordt het antwoord snel helder.


Wie bijvoorbeeld huisarts wil worden volgt eerst een basisopleiding geneeskunde om daarna voor de specialisatie huisarts te kiezen. In deze studie die jaren duurt, worden inderdaad dikke boeken doorgenomen met veel feiten over:

- anatomie (heel veel feitjes want ons lichaam zit nu eenmaal complex in elkaar);

- fysiologie. Naast veel feitjes worden studenten nu ook geconfronteerd met ingewikkelde systemen waarbij de nodige kennis op het gebied van chemie en natuurkunde nodig is om een en ander te kunnen begrijpen;

- ziekteleer: veel feitjes, ziektebeelden die geleerd moeten worden.


Bovenstaande is slechts een greep uit het aanbod in de eerste jaren van de studie. We hebben het dan in feite nog niet eens over geneeskunde gehad. Een snelle student kan misschien 20% tijdwinst boeken maar daar houdt het wel mee op. En die hele studie in één dag? Belachelijk!


Wie wiskundige wil worden moet allereerst goed zijn in wiskunde. Dat wil zeggen dat er bij het voorgezet onderwijs toch al achten gescoord moeten worden (op niveau Atheneum of Gymnasium bèta) anders gaat het waarschijnlijk mis met de studie. Dan wordt op de universiteit langzaam aan het bouwwerk van de wiskunde gesnuffeld. Men krijgt natuurlijk de bekende analyse-vakken (differentiaal en integraalrekening)…. afijn, hou maar op. Voor de meesten van ons is wiskunde nog steeds een ware gruwel en we zullen u dan ook niet nog eens confronteren met een rits van wiskundeonderwerpen. Dat alles in één dag? Belachelijk!

En nu de vergelijking met een echte MBA-opleiding
We komen nu dichtbij de oplossing van ons probleem. Bij management – althans bij managementstudies - gaat het vooral om concepten. Die concepten komen niet, zoals bij wiskunde, overeen met bouwwerken waarbij men eerst alle lagen moet kennen om de top te ‘begrijpen’. Een belangrijke kenmerk van die concepten is bovendien dat het vaak om verbluffend eenvoudige ideeën gaat en er zelfs een tendens is om bij de uitleg van die ideeën tot oversimplificatie over te gaan. Die concepten zijn best in 1 dag te behandelen.

Maar bij een echte MBA-studie gaat het uiteraard om veel meer! In het kort: het gaat om een grondige reflectie van die concepten vanuit de eigen beroepspraktijk met inbegrip van een verdiepingsslag rond belangrijke softskills. En voor alle duidelijkheid; bepaalde concepten die best lastig zijn, zoals bepaalde financiële onderwerpen, komen op die ene dag echt niet aan de orde. Het moest eens echt moeilijk worden... Omdat we ook een echt MBA hebben ontwikkeld met e-learnings is het interessant om dieper op het onderwerp in te gaan.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide vormen?

De inhoudelijke samenhang bij de 'MBA in 1 jaar'is gebaseerd op het werkveld van een leidinggevende op hoog niveau. In feite worden de basis-ingrediënten van de opleiding beschreven aan de hand van de inhoud van de verschillende modules. alsmede aan de hand van de uit te voeren taken per module. Modules als bijvoorbeeld HRM en Finance zijn in de kern redelijk onafhankelijk van elkaar. Maar juist op de tafel van de leidinggevende komen ze bij elkaar. Het is immers aan die tafel waar afwegingen moeten worden gemaakt en beslissingen moeten worden genomen. Zo is innovatie een onderwerp dat zich met name bezighoudt met de vraag hoe men tot nieuwe producten en werkvormen kan komen. Maar bij de directie zal de weg ‘hoe dit te bereiken’ van even groot belang zijn. Of met andere woorden: het zijn de managementinzichten die de horizontale samenhang van de onderwerpen

belichten.


Dat aspect komt vooral tot uiting in de verschillende opdrachten die de student moet uitvoeren. Het grote verschil tussen een 'MBA in 1 dag' en de 'MBA in 1 jaar'is de mate waarop de student moeten reflecteren met het daadwerkelijk omgaan van die concepten.
De samenhang wordt verder versterkt doordat parallel aan de ‘harde’ management modules ook de persoonlijke vaardigheden (‘softskills’) van de student in de 'MBA in 1 jaar' verder worden ontwikkeld. Dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van via internet aangeboden professionele zelftests die ieder gevolgd worden door een cursus die bestaat uit een drieluik. In het eerste luik wordt verder op het onderwerp, bijvoorbeeld timemanagement, ingegaan. Het tweede luik gaat dieper in op de persoonlijke scores en het derde luik gaat in op de vraag 'hoe te verbeteren?'. Naderhand is er een zelfreflectie die met een coach wordt besproken. Het gaat om de volgende skills:

1. Time management

2. Communication style

3. Conflict management

4. Management effectiveness

5. Leadership


Ook hier blijkt hoe internet uitkomst biedt. En uIteraard wordt de uiteindelijke zelfrelectie doorgenomen door iemand van vlees en  bloed. Internet is nu eenmaal geen vlees en bloed...

Ten bewijze hoe inspirend een bepaalde goeroe kan zijn, hier als toegift een buitengewoon inspirerende voordracht van Gary Hamel over de belangrijkste vinding van de afgelopen eeuw: management.
Wat past nu beter bij een bij een beschouwing over een MBA... Misschien moeten we hier wel spreken van 'een MBA in een kwartier'!